Tylko nie MZBM - Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 4 w Rzeszowie

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
przy
PLACU WOLNOSCI 4
w Rzeszowie

MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie
nie jest już zarządcą
naszej nieruchomości
...na nasze szczęście

Przejdź do treści

Tylko nie MZBM

Każdy zarządca, byle nie MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie
24 września 2019r zwarliśmy szyki i podziękowaliśmy za współpracę Zarządcy, który pełnił tą funkcję od czasu wejścia w życie ustawy o własności lokali, de facto przez "zasiedzenie" z czasów PRL-u.
Mieliśmy dosyć bezmyślnego, beztroskiego trwonienia naszych pieniędzy, przepłacania za usługi, ukrywania zadłużenia niektórych właścicieli, oczekiwania na konkretne działania na rzecz Wspólnoty, nietransparentnych sprawozdań finansowych, samowoli MZBM-u w częściach wspólnych, łamania obowiązujących przepisów prawa budowlanego, podsuwania uchwał wprowadzających w błąd co do faktycznego efektu uchwały, czy wreszcie działania na szkodę Wspólnoty w sprawach, w których dla MZBM-u interes gminy był ważniejszy niż Wspólnoty.
Czarę goryczy i niezadowolenia z zarządcy przelały "cichaczem" realizowane plany utworzenia placówki wsparcia dziennego w lokalu gminy na parterze naszego budynku mieszkalnego.
O planach tych nie zostaliśmy poinformowani przez zarządcę, lecz przez Wydział Architektury UM Rzeszowa pismem z dnia 17-12-2018r znak: AR.6730.54.25.2018.BP54 z którego wynika, iż:
w dniu 14 grudnia 2018 r. (po uzupełnieniu wniosku z dnia 25 listopada 2018 r.) na żądanie Gminy Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek i, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn.: Zmiana sposobu użytkowania apteki na placówkę wsparcia dziennego, w ramach zadania inwestycyjnego: „rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie”, działka nr 622/5 i 622/7 obr. 207. przy pi. Wolności 4 w Rzeszowie.
Zarządca - MZBM uczestniczył w realizacji powyższych planów gminy co najmniej od stycznia 2018r, gdyż sporządził na jej zlecienie, nawet nie sygnalizując Wspólnocie zamiarów gminy poniższe opracowanie:
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY adaptacji lokalu na potrzeby utworzenia placówki wsparcia dziennego przy Pl. Wolności 4 w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowej na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie"
Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowej...ciekawe w jaki sposób zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego (gdyż take przeznaczenie ma przedmiotowy lokal od dnia wybudowania budynku w 1963r) nazwana "adaptacją lokalu" - czyli pojęciem nieznanym w prawie budowlanym - została wprowadzona do zadania inwestycyjnego: „rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie”, działka nr 622/5 i 622/7 obr. 207. przy pi. Wolności 4 w Rzeszowie."
Powyższe powody i fakty doprowadziły do stwierdzenia, iż zarządca bardziej zależny od gminy niż poczuwający się do należytej reprezentacji Wspólnoty nie jest nam potrzebny i dla dobra Wspólnoty należy się z nim rozstać.
Ku przestrodze innych niezadowolonych z zarządu sprawowanego przez MZBM Wspólnot opiszemy jak wyglądał proces rozstania się z MZBM, przekazania dokumentów, budynku itd. w kojejnych informacjach.
Ubiegając zainteresowanie...nie odbyło sie to tak jak należałoby oczekiwać od wielokrotnie nagradzanego tytułem "Zarządcy Roku..." MZBM Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści