Niby uchwała podjęta - Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 4 w Rzeszowie

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
przy
PLACU WOLNOSCI 4
w Rzeszowie

MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie
nie jest już zarządcą
naszej nieruchomości
...na nasze szczęście

Przejdź do treści

Niby uchwała podjęta

Jak to w końcu z tymi uchwałami Rady Miasta Rzeszowa jest?
Rada Miasta Rzeszowa (RMR) podejmuje uchwały rozważnie, czy klepie bez wnikania w szczegóły projektów podsuwanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (PMR)?
Patrząc na projekt uchwały Nr XLVI/1000/2017, z którą Radni w dniu 11 lipca 2017r. szybciutko się rozprawili na "TAK" siłą 23 głosów "za" i 2 "wstrzymujących się", mimo niejasności w projekcie uchwały i zgłaszanych wątpliwości co do wizualizacji zagospodarowania otoczenia pomnika odnosi się wrażenie, że w RMR raczej ta druga opcja jest klasyką. Radni podpisali się pod stwierdzeniem: "Wyraża się zgodę na budowę  pomnika Marszalka Józefa Pilsudskiego i usytuowanie go na terenie Placu Wolnosci w Rzeszowie, przy najmniejszej ingerencji w istniejącą zielen."
Na przykładzie powyższej uchwały można zadać pytanie: czy zadaniem samorządu naszej gminy jest tylko klepanie uchwał podsuniętych przez PMR, bez głębszego wnikania w ich treść? Jak wg wnioskodawcy uchwały, czyli PMR miała wyglądać ta najmniejsza ingerencja, a jak Radni tą najmniejszą ingerencję w zieleń zatwierdzili?

Jedno jest pewne - zadowolili się rycinami wizualizacji, nie zastanowili nad umiejscowieniem pomnika. Lokalizację pomnika miał określać załącznik nr 1 - na próżno szukać w nim gdzie pomnik miałby stanąć.  Wyrazili zgodą na coś tak kompletnie abstrakcyjnego.

Jak wg wnioskodawcy uchwały czyli PMR miała wyglądać ta najmniejsza ingerencja?
Jak można było przyjąć tak nieprecyzyjny zapis? Bez konkretów, jak ma wyglądać te ingerencja..zadowolili się rycinami wizualizacji, nie zastanowili nad umiejscowieniem pomnika. Lokalizację pomnika miał określać załącznik nr 1 - na próżno szukać w nim gdzie pomnik miałby stanąć.  pozwalał Wyrazili zgodą na coś tak kompletnie nieprecyzyjne, niejasne, w treści uchwały znalazł się warunek bardzo nieprecyzyjny, mianowicie, iż pomnik ma   . W projekcie zamieszczonym na stronie Komitetu Budowy Pomnika widzimy projekt uchwały obity wieloma pieczęciami i podpisami począwszy od PMR  na swojej stronie
Przedmiotowa uchwała (w zasadzie chyba każda) zawiera postanowienie: "Wykonanie uchwaly powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa", czy nie powinno się w takim razie zmienić tego zapisu na: PMR podsuwa RMR uchwałę do klepnięcia?
Ponadto w projekcie uchwały dokonano istotnego skreślenia: w paragrafie 2 wyraz "pomnika" zastąpiono słowem "otoczenia" - kto i kiedy dokonał tej zmiany? Czy RMR obradowała nad projektem przed zamianą słów? Na dokumentach urzędowych, a takim jest projekt uchwały, skreślenia powinny być opatrzone datą i podpisem osoby tego dokonującej. Czytaj więcej....
Wróć do spisu treści