Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Wolności 4 w Rzeszowie

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
przy
PLACU WOLNOSCI 4
w Rzeszowie

MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie
nie jest już zarządcą
naszej nieruchomości
...na nasze szczęście

Przejdź do treści
Serwis informacyjny Wpólnoty Mieszkaniowej przy Placu Wolności 4  w Rzeszowie.
Właścicieli mieszkań powyższej Wspólnoty chcących uzyskać dostęp do "Strefy Wspólnoty" prosimy o wypełnienie wniosku formularza
Czym MZBM Sp. z o.o. zasłużył na nagradzanie corocznie tytułem "Zarządca Roku" przez magazyn ADMINISTRATOR I MENEDŻER i portal administrator24.info.
Patrząc z perspektywy czasu i oceniając zaszłości wydaje się, że otrzymanie tego tytułu nie wynika z obiektywnej oceny pracy tego zarządcy nieruchomości. Spółka ta, chełpiąca się swymi osiągnięciami jest po pierwsze w całości zależna od Gminy Miasto Rzeszów - z tej prostej przyczyny, iż jej kapitał zakładowy w całości należy do tejże gminy. Zarządza nieruchomościami w większości przez zasiedzenie po minionej dekadzie, kiedy to nie było wspólnot i wolnego rynku nieruchomości. Wiele wspólnot mieszkaniowych korzysta z ich usług, gdyż tak było "od zarania dziejów". Nasza wspólnota rozczarowana i zbulwersowana czytaj dalej...
Placówka pobytu dziennego tworzona na siłę w lokalu nie spełniającym warunków p-poż określonych w rozporzadzeniu?
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, ze zm.), określa zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz powierza obowiązki w tym zakresie na samorządom gminnym. W wydanym na podstawie art. 18b ust. 3 powyższej ustawy rozporządzeniu w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego określono w:
- § 1 pkt 1 wymagania lokalowe, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej - jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, zwana dalej „placówką” czytaj dalej....
Rozstanie z zarządcą nieruchomości - MZBM Sp. z o.o. - w tle przywłaszczenie dokumentów.
Z dniem 24 września 2019r zgodnie z  postanowieniami umowy o zarządzanie ustępujący Zarząd zobowiązany jest do:
1. sporządzania w terminie 1 miesiąca (z udziałem przedstawicieli Wspólnoty i nowego Zarządu) protokołu zdawczo - odbiorczego dotyczącego: stanu technicznego nieruchomości, stanu prawnego nieruchomości,
2. przedłożenia w terminie 3 miesięcy sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego,
3. niezwłocznego wydania majątku Wspólnoty oraz wszelkiej posiadanej dokumentacji dotyczącej nieruchomości i spraw Wspólnoty.
Zaczniemy od pkt 3, w którym mowa o niezwłocznym wydaniu czytaj dalej
Burza wokół kontrowersyjnego pomnika Piłsudskiego.
Radni na czele z Przewodniczącym RMR zauważyli protest przeciwko całkowitej wycince drzew na Placu Wolności. Zrobiło się nawet bardzo gorąco, łącznie z propozycją uchylenia uchwały. Podważanie zasług Piłsudskiego nie było dobrym posunięcem Przewodniczącego RMR, gdyż protestowaliśmy przeciw proponowanej wizualizacji pomnika zakładającej całkowitą pacyfikację zieleni i utworzenie placu defilad. Pomnik Piłsudskiego przy odrobinie dobrej woli i troski o zieleń mógłby być mniej "drzewożerny" lub stanąc w innym miejscu, nie wymagającym wycinania zieleni - choćby na Placu Ofiar Getta zamiast Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej, który zgodnie z ustawą "dekomunizacyjną" powinien byc usunięty. Na sesji RMR w dniu 19 czerwca 2018r radni nie zmienili treści, ani nie uchylili uchwały z dnia 11 lipca 2017 roku dot. pomnika Piłsudskiego. Natomiast Komitet zmniejszył pozornie swój apetyt, wg nowego projektu (trzeciego raczej, nie drugiego jak uważa Dyrektor ZZM) "Na tę chwilę doszliśmy do takiego kompromisu, że pomnik zmieni lokalizację – ma stanąć mniej więcej w miejscu wmurowanego kamienia węgielnego, czyli na osi z ul. Gałęzowskiego." Podawana w mediach informacja głosiła, iz jedynie 20 drzew byłoby wyciętych i podobno większość to chore.
Protokół ze spotkania z dnia 1 września 2017 godz. 16:30 Prezydenta Miasta Rzeszowa z mieszkańcami osiedli: Śródmieście Północ, Południe, Pułaskiego. Z 18 stron protokołu 10  to autoreklama Ratusza pt. "co to nie zrobiliśmy", a pozostałe osiem stron to malutkie obietnice, czy spełnione? W sprawie pomnika na Placu Ofiar Getta Prezydent odpowiedział: "Wykonujemy polecenia rządowe oraz przepisy obowiązujących ustaw, ale wystąpcie jako mieszkańcy, że chcecie, aby ten pomnik został. Będziemy odnawiać jeśli będzie taka wola."
23 lipca 2018 doniesienie medialne:"Nasze stanowisko jest niezmienne – pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej nie usuniemy – po raz kolejny zapowiadają władze Rzeszowa. Twierdzą, że monument stanowi wyjątek do tzw. ustawy dekomunizacyjnej" (za rzeszow.news.pl)

Ogólnopolska Karta Seniora i Głos Seniora w Rzeszowie.
Ogólnopolska  Karta Seniora jest  programem przeznaczonym dla seniorów – osób powyżej  60 roku życia,  zamieszkałych na terenie całej Polski, którzy dzięki  posiadaniu karty,  mogą korzystać z promocji przygotowanych przez  partnerów Stowarzyszenia  MANKO – Głos Seniora.
Więcej można poczytać tutaj

Pomnik "Wdzięczności Armii Radzieckiej" na Placu Ofiar Getta

Dlaczego Prezydent Miasta Rzeszowa:
  • nie wykonuje Uchwały Nr LV/1282/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r.?
  • nie chce usunąć tego pomnika z przestrzeni publicznej?
  • mimo deklarowanego poszanowania dla prawa nie stosuje się do obowiązujących przepisów?
  • naraża podatników tworzących budżet miasta na poniesienie kosztów usunięcia pomnika?
Na te pytania odpowiedź jest chyba jedna - z tego co widać władza wykonawcza stawia się wyżej Rady Miasta Rzeszowa
"Marcin Deręgowski, radny PO, uważa jednak, że twarde stanowisko ratusza w tej sprawie nie wyjdzie pomnikowi na dobre....Przenosiny pomnika mogłaby rozwiązać też kwestię usytuowania pomnika marszałka Piłsudskiego. Wówczas zachowalibyśmy plac Wolności z nietkniętym drzewostanem i nie wydajemy z budżetu sporej sumy na jego przebudowę – dodaje."
Jak to w końcu z tymi uchwałami Rady Miasta Rzeszowa jest?
Rada Miasta Rzeszowa (RMR) podejmuje uchwały rozważnie, czy klepie bez wnikania w szczegóły projektów podsuwanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa (PMR)?
Patrząc na projekt uchwały Nr XLVI/1000/2017, z którą Radni w dniu 11 lipca 2017r. szybciutko się rozprawili na "TAK" siłą 23 głosów "za" i 2 "wstrzymujących się", mimo niejasności w projekcie uchwały czytaj dalej
Spotkanie PMR z mieszkańcami obu Śródmieść
1 września 2017 godz. 16:30 Prezydent Ferenc zaprasza na spotkanie w sali sesyjnej Rzeszowskiego Ratusza mieszkańców Śródmieścia. Będzie okazja na sprawdzenie, czy Prezydent rzeczywiście gotów jest bronić zieleni w mieście, czas na pytania i rozliczenie  ubiegłorocznych obietnic czytaj więcej
Każdy zarządca, byle nie MZBM Sp. z o.o. w Rzeszowie
24 września 2019r zwarliśmy szyki i podziękowaliśmy za współpracę Zarządcy, który pełnił tą funkcję od czasu wejścia w życie ustawy o własności lokali, de facto przez "zasiedzenie" z czasów PRL-u.
Mieliśmy dosyć bezmyślnego, beztroskiego trwonienia naszych pieniędzy, przepłacania za usługi, ukrywania zadłużenia niektórych właścicieli, oczekiwania na konkretne działania na rzecz Wspólnoty, nietransparentnych sprawozdań finansowych, samowoli MZBM-u w częściach wspólnych, łamania obowiązujących przepisów prawa budowlanego, podsuwania uchwał wprowadzających w błąd co do faktycznego efektu uchwały, czy wreszcie działania na szkodę Wspólnoty w sprawach, w których dla MZBM-u interes gminy czytaj dalej...
Jak można zinterpretować "..przy najmniejszej ingerencji w zieleń"
"Zaproponowaliśmy plac bez zieleni i ławek po środku, pusty,  nadający się do organizacji defilad i świętowania uroczystości  państwowych – tłumaczy Zięba" - (wypowiedź z 14 lipca 2017, po podjęciu uchwały z zastrzeżenim najmniejszej ingerencji w zieleń). Początkowo proponowano, aby pomnik stanął w miejscu kamienia węgielnego, lecz w trakcie dyskusji obie strony (komitet i urzednicy) doszły do wniosku, że lepiej będzie usytuować go w miejscu, gdzie w tej chwili stoi fontanna"w nowiny24.pl Okazało się, że dla Komitetu i jego Przewodniczącego Zięby najmniejsza ingerencja to zabetonowanie Placu Wolności - jak się to ma do treści uchwały?
a tak Komitet zaczynał w 2014r marzenia i równiocześnie zaczynał zbierać fundusze, gdy jeszcze nie było zgody Rady Miasta na postawienie pomnika.

Podpisz protest tutaj
Skandaliczna uchwała Rady Miasta Rzeszowa.
Na Placu Wolności 1/3 dzisiejszej zieleni i fontanna zostanie zamieniona na kamienny plac z pomnikiem Marszałka Piłsudskiego.
Protestujemy: wycinka drzew NIE!!!!
Marszałek Piłsudski TAK!!!
W 2014r w projekcie budowy pomnika planowano wyciąć kilka samosiejek. W 2017r inicjatorzy budowy pomnika zmienili projekt i umiejscowienie pomnika, a  skutkiem ich grymasu ofiarą ma paść kilkadziesiąt 40 letnich drzew i zieleń. O czym to świadczy? Czytaj więcej....
Uruchomienie MUX 8
1 sierpnia 2016r. firma Emitel uruchomiła nadajniki MUX 8 w siedmiu lokalizacjach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Rzeszów, Warszawa, Wrocław. Nowe kanały to: Nowa TV, Metro TV, Zoom TV i WP1. Wszyscy nadawcy muszą uruchomić emisję do końca 2016 roku. Licencji na MUX 8 nie uzyskali m.in.: Telewizja Polsat, Telewizja Puls, AETN Poland, Discovery Polska, Scripps Networks Polska. Więcej poczytać można tutaj, a co my zrobiliśmy w temacie tutaj
Wróć do spisu treści